; Качествени продукти онлайн

Условия за ползване

Общи условия

1.Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между магазин БЕЛЛА собственик на интернет магазин www.bgbella.com от една страна и потребителите на електронен магазин http://www.bgbella.com наричан за краткост Сайт/.Тези условия обвързват всички потребители.С избирането на всеки един обект,линк или бутон,разположени на страниците на http://www.bgbella.com с изключение на линка към настоящите Общи условия/,потребителят се съгласява,приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

2.По време на регистрация,с отбелязване в полето "приемам Общите условия",потребителят извършва електонно изявление по списъла на Закона за електронния документ и декларира,че е запознат и приема общите условия.

3.Поръчки чрез сайта http://www.bgbella.com се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.

4.За да закупите стока от нашия Сайт,вие трябва:

      4.1.Да имате постоянен адрес в България;

      4.2.Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;

      4.3.Да сте се съгласили с настоящите Общи правила и условия;

      4.4.Да посочите точен и валиден телефонен номер и адрес за доставка;

      4.5.Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

 5.Магазин Bella може да поиска допълнително потвърждение,включително по телефон,факс,електронна поща.В случай,че бъде отказана изискваната по-горе информация,това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.

 6.Магазин Bella.com си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка,поради изчерпване на наличните количества или по друга причина,като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.

7.След извършване на поръчката ще получите автоматично потвърждение на посочен от Вас електронен адрес.От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на магазин Белла.В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка,ще получите допълнителен имейл или обаждане на посочения телефон.

8.Одобреният начин за плащане на покупките от Сайта е в брой при доставка, като всички цени са крайни,с начислен ДДС и в български лева.Всички доставки в границите на България се доставят чрез куриерска фирма ЕКОНТ или РАПИДО.9.Условията,описани на фактурата,предоставена на потребителя при получаване на поръчаните продукти,поръчани от bgbella.com,заедно с настоящите общи условия,представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни,освен в случаите когато потребителят е подписал отделен договор за покупко- продажба с магазин БЕЛЛА

10.Магазин БЕЛЛА запазва правото си да поправя грешки и/или да обновявя съдържанието на Сайта по всяко време без уведомление,което включва и промени на стоки и цени.Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки,които ще се изпълняват при условията,които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

12.Информацията,събрана от БЕЛЛА при използването на Сайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право.Магазин Белла няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя.Ние не отдаваме,продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод,освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

13.Магазин БЕлла си запазва правото,по свое усмотрение и по всяко време да променя,добавя или заличава части от Общите условия.Ваша е отговорносттада проверявате тези Общи условия във всеки един момент преди да използвате Сайта.Фактът,че продължавате да използвате Сайта след публикуването на промените се приема като потвърждение за това,че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Общи условия.С настоящото Вие се съгласявате,че всички последваши покупки се регулират от Общите условия,приложими до публикуването на изменените Общи условия,а след това в соътветствие с тези изменени Общи условия.В зависимост от изпълнението на тези общи условия и всякакви техни модификации,магазин Белла предоставя на Вас /"крайния потребител" /лично,неизключително,непрехвърляемо,неподлежащо на сублицензиране право да влизате във и да използвате Сайта.Поръчвайки продукти от магазина ни /както онлайн,така и по друг начин/ или приемайки доставката на такива продукти,описани във фактурата,клиентът се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Общи условия.Магазинът си запазва правото да променя тези условия без предизвестие по всяко време и единствено по собствено усмотрение.

14.Магазин Белла не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание,които не са част от сайта http://www.bgbella.com, не се ангажира да преследва всеки сайт,към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права,порногрофия,расизъм и всякакви други действия,забранени от законите на Република България.В случай,че потребител е забелязал подобни нарушения,се задължава да извести за тях магазин Bella,за да бъде отстранен линка към сайта нарушител.

15.Отговорности

15.1Mагазина не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски,свързани с актуалността на информацията,която се съдържа в Сайта;не носи отговорност за последиците,в т.ч. евентуални вреди,породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на Сайта;не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в Сайта от компютърни вируси или други заплахи.Изложената в Сайта информация е в соътветствие с действащото законодателство,ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

15.2.Магазина не носи отговорност за пълнотата,валидността и същността на информацията,съдържаща се в сайтовете,към които ими препратки.

15.3.Магазин Белла не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.

15.4.Магазин Белла не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.bgbella.com

15.5.Maгазин Белла не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.

 

15.6 Магазин Белла не носи отговорност за неточности във информацията за стоката и продуктите подадена от производителя, 

 

15.7 Магазин Белла не носи отговорност за забавяне или неизпулнение на своите задължения по причина извън контрола на фирмата
16. Продажбите на продуктите се регламентират от законите на Република България.
Върни До Горе